Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

Dr Slobodan Žikić
  Prim. dr Radoš Žikić
Biografski podaci:
  Slobodan Žikić je rođen 1948 u Zaječaru. Potiče iz sela Vrbice kod Minićeva, gde su živeli njegovi roditelji i preci. Osnovnu školu završio je u Vrbici četiri godine a ostatak u Minićevu. Po završenoj osnovnoj školi upisao je gimnaziju u Knjaževcu. Nakon završetka gimnazije upisao se na Metalurški fakultet u Boru, pošto nije bio primljen na Medicinski fakultet u Nišu. Oduvek je voleo medicinu, i mada je završio prvu godinu metalurgije u Boru u drugom pokušaju upisao se na Medicinski fakultet u Nišu. Nakon završetka studija, 1978. primljen je u Medicinski centar u Zaječaru gde je obavio lekarski staž.1980 godine je položio Stručni ispit. Pošto je tada osnovana Hitna služba, iste godine radio je u njoj. Nakon dve godine uspešnog rada, dobio je specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva što mu je od početka bila velika ljubav. Specijalistički staž je obavio na ginekološko akušerskom odeljenju u Zaječaru pod budnim nadzorom prim. dr Radeta Paunovića. Večito mu je zahvalan na odličnoj edukaciji i pripremi za budući rad. Nakon uspešnog obavljenog specijalističkog staža u Zaječaru otišao je na završni deo specijalizacije na Ginekološko-akušersku kliniku u Beograd gde je položio i specjalistički ispit, 15.2.1985. Zahvaljujući svom šefu dr Radetu Paunoviću opredelio se za ginekološku hirurgiju. Takođe velilko interesovanje pokazivao i za akušerstvo. Bio je postavljen za šefa operativnog bloka i ginekološkog odeljenja. Godine 2001. postao je načelnik Ginekološko-akušerske službe.U međuvremenu uspešno je završio edukaciju za porođaje u epiduralnoj analgeziji u Kliničkom centru Ljubljana i posle toga je na Ginekološkom odeljenju uspešno obavljeno 27 bezbolnih porođaja. Za vreme svog mandata pohađao je kurs za laparoskopsku hirurgiju u Požarevcu i Beogradu o čemu ima i odgovarajući sertifikat.
   
Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved