Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

Prof. dr Srećko Nikolić - PUBLIKOVANI I SAOPŠTENI RADOVI

RADOVI PUBLIKOVANI U DOMAĆIM ČASOPSIMA U CELINI

 1. Popović A., Nikolić S., Popović O., Sotirović H.: Naša zapažanja o oralnim manifestacijama nekih infektivnih bolesti, Stomatološki glasnik Srbije, 103-108,1975.
 2. Nikolić S., Krstić M.: Paravakcinacija kod ljudi i krava na našem regionu. Timoč med glas,      ,      , 1976.
 3. Nikolić S., Paunković B.: Radioizotopske metode u dijagnostici oboljenja jetre, Medicinski časopis, XV,73-78,1975.
 4. Nikolić S., Paunković B.: Meningitisi i meningoencefalitisi lečeni u infektivnom odeljenju od 1970 do 1975. Timoč med glas,      , 25-28,1976.
 5. Paunković B., Nikolić S.: Porodična epidemija botulizma, Timoč med glas, 1-2:        , 1982.
 6. Paunković B., Nikolić S.: Mononukleozni sindrom sa posebnim osvrtom na novija saznanja o infektivnoj mononukleozi, Timoč med glas 3-4:                ,1981.
 7. Nikolić S., Hadžić Dj.: Prisustvo markera hepatitis B virusa u dobrovoljnih davalaca krvi. Timoč med glas        :9-12,1981.
 8. Nikolić S., Paunković B., Milenković D.: Naše mogućnosti diferencijalne dijagnostike ikterusa. Timoč med glas 3-4:             , 1985.
 9. Nikolić S., Paunković B., Milenković D.: Naša iskustva u dijagnostici i terapiji dijarealnog sindroma. Timoč med glas 3-4:               , 1985.
 10. Diković P., Nikolić S., Jindra R., Glavina K.: Ehosonografske i kliničke manifestacije fokalnih lezija jetre. Timoč med glas 3-4:            , 1985.
 11. Nikolić S., Marinković M., Stanojević J., Angelova T.: Neke karakteristike potrošnje antibiotika u Medicinskom centru u Zaječaru. Timoč med glas 2:255-262,1987.
 12. Nikolić S., Paunković B., Milenković D., Stojadinović Z.: Obolevanje od trihineloze u regionu Zaječar. Timoč med glas 1-4:              , 1995.
 13. Nikolić S., Trailović I.: Virusni hepatitis u centru za hemodijalizu – analiza 174 bolesnika. Timoč med glas 1-4:              ,1994.
 14. Obradović M., Gligić A., Krstić M., Popović M., Stojanović R., Nikolić S., Božović Č.: Neke osobenosti krimske-kongo hemoragične gorznice u prirodnim žarištima Istočne Srbije. Medicinska istraživanja, 17 (suppl):1-2, 1984.
 15. Nikolić S., Srpski arhiv            (suppl):33-35, 1996.
 16. Nikolić S. Etika zdravstvenih radnika danas, Timočki medicinski glasnik, 2003, 28 (3-4): 87-90.

RADOVI SAOPŠTENI NA DOMAĆIM SKUPOVIMA – PUBLIKOVANI U ZBORNICIMA SKUPOVA

 1. Nikolić S., Paunković B., Paunković N.: Klinička vrednosti odredjivanja volumena plazme kod akutnih enterokolitisa. Prvi kongres infektologa Jugoslavije, Sarajevo 1971.
 2. Paunković N., Nikolić S., Paunković B.: Vrednost Rose-bengal (I-131) testa u dijagnostici i prognozi infektivnog hepatitisa. X jugoslovenski sastanak za nuklearnu medicinu, Sarajevo 1970.
 3. Paunković N., Nikolić S., Paunković B.: Markirani bromsulftalein u funkcionalnom ispitivanju jetre. IV sastanak gastroenterologa Jugoslavije, Jajce 1971.
 4. Paunković N., Nikolić S., Paunković B.: Radioimunološko testiranje Australija antigena, IV kongres internista Jugoslavije, Ohrid 1973.
 5. Nikolić S., Paunović R., Paunković N., Paunković B.: Koristi od scintigrafije jetre, Simpozijum kliničko-biohemijska dijagnostika bolesti jetre, Dubrovnik-Cavtat 1974.
 6. Paunković B., Nikolić S., Paunković N.: Radioimunološko odredjivanje Australija antigena u akutnom virusnom hepatitisu. Ibidem.
 7. Paunković N., Nikolić S., Paunković B.: Funkcionalno ispitivanje jetre radioizotopima, Ibidem.
 8. Nikolić S., Paunković B., Paunković N.: Korelacija nalaza Australija antigena sa ostalim nalazima u toku akutnog virusnog hepatitisa. Drugi kongres infektologa Jugoslavije, 1975.
 9. Nikolić S., Paunković B., Paunković N.: Vrednost radioizotopskih testova u proceni ishoda lečenja akutnog virusnog hepatitisa.  Ibidem.
 10. Nikolić S., Krstić M., Paunković B.: Obolevanje od nebibgitis serosa u regionu Timočke Krajine od 1964 do 1975 godine. Šesta infektološka nedelja SLD, Beograd 1976.
 11. Nikolić S., Veličković M., Paunković B.: Naše mogućnosti diferencijacije dijagnoze žutica. Ibidem.
 12. Krstić B., Krstić M., Paunković B., Nikolić S.: Dijagnostika i terapija purulentnih meningitisa lečenih u infektivnom odeljenju Medicinskog centra u Zaječaru od 1970 do 1975 godine. Treći kongres mikrobiologa Jugoslavije, Bled 1976.
 13. Nikolić S., Trailović I., Paunković B.: Značaj istovremenog odredjivanja više markera virusnog hepatitisa B. Treći kongres infektologa Jugoslavije, Dubrovnik 1979.
 14. Nikolić S., Paunković B.: Nalaz HBc antitela u HBsAg pozitivnih bolesnika. Idem.
 15. Nikolić S., Paunković B., Milenković D.: Infekcija zdravstvenih radnika virusom hepatitisa B. Drugi timočki medicinski dani, Zaječar 1982.
 16. Mišić Lj., Filimonović J., Nikolić S.: Bliža i dalja prognoza virusnog hepatitisa. Deseti kongres pedijatara Jugoslavije, Ljubljana 1976.
 17. Nikolić S.: Neke karakteristike obolevanja od hepatitisa za poslednjih deset godina u regionu Zaječar. Timočki preventivni dani, Zaječar 1992.
Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved