Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

ŠTITASTA ŽLEZDA (štitna žlezda, štitnjača, tireoidna žlezda, tiroidna žlezda, tireoideja)

Šta je?
To je žlezda sa unutrašnjim lučenjem – endokrina žlezda. To znači da ona stvara neke materije (hormone) koje luči direktno u krv (unutrašnje lučenje). Ovi hormoni dolaze putem krvotoka do svih ćelija tela.

Gde je?
Smeštena je na donjem delu prednje strane vrata, ispod grkljana, Adamove jabučice. Ona liči na leptira (ili na starinski štit), ima dva režnja i jedno malo suženje koje ih spaja.

Šta radi?
Ova žlezda stvara dva hormona: tiroksin (sadrži u jednom svom molekulu 4 atoma joda, pa se skraćeno zove T4), i trijodotironin (sadrži u jednom svom molekulu 3 atoma joda, pa se skraćeno zove T3).

Zašto?
T4 i T3 koje štitasta žlezda izluči u krv utiču na «promet materija» (metabolzam) celog tela. Drugim rečima reguliše brzinu kojom rade telesne ćelije. One rade ubrzano ako žlezda izluči više hormona u krv, na pr srce kuca brže, creva imaju bržu peristaltiku itd. I obrnuto, ako žlezda stvara manje hormona srce kuca sporije, creva rade sporije, usporen je govor, itd.

Kako je regulisana?
Slično termostatskom podešavanju kod kotla za grejanje. Kada kotao počne da pregreva, isključi se pumpa – kada štitasta žlezda počne da stvara više hormona isključi se hormon koje se stvara u hipofizi (Tireo Stimulantni Hormon – TSH)

Kako se meri aktivnost Vaše štitnjače?
Vi ili Vaš doktor treba da posumnjate na poremećen (ubrzan ili usporen) rad štitaste žlezde. Mi ćemo proveriti znake koji mogu da ukažu na poremećaj i da odredimo vrednost hormona u krvi. Naravno važno je dobro tumačenje – nije svako povećanje hormona u krvi znak ubrzanog rada žlezde a ni svako sniženje znak sniženja. Naravno treba odrediti i uzrok poremećaja itd.

Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved