Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

RETENCIJA MOKRAĆE - NEMOGUĆNOST PRAŽNJENJA BEŠIKE

Šta je to retencija?
Retencija mokraće je kada bolesnik ne može da potpuno isprazni bešiku.
Ako bolesnik mokri ali u bešici zaostaje izvesna količina mokraće, onda je to nepotpuna retencija (retentio incompleta). Ako bolesnik uopšte ne može da mokri i sva mokraća zaostaje u bešici, onda je to potpuna, kompletna retencija (retentio completa).

Šta je to anurija?
Anurija je prestanak izlučivanja mokraće iz bubrega ili prestanak eliminacije mokraće iz bubrega u bešiku. Osnovna karakteristika ANURIJE je nedostatak mokraće u bešici.

 

A. Nepotpuna retencija mokraće /retentio urinae incompleta/

Bolesnici sa ovim poremećajem ne mogu potpuno da isprazne bešiku, već u njoj posle mokrenja zaostaje izvesna količina mokraće. Za osnovu nastanka ima mehaničke smetnje: pritisak na mokraćni kanal /uretru/, suženje ili začepljenje izvodnog kanala.

Mehanički uzroci su:

 1. Suženje / striktura/ kanala uretre, upalne prirode, povrede ili uvećanje prostate.
 2. Uvećanje prostate /hipertrofija/ je najčešći uzrok kod starijih osoba.
 3. Tumori prostate, daju progresivnu retenciju koja brzo napreduje.
 4. Gnojno zapaljenje prostate /apsces prostate/.
 5. Suženje vrata mokraćne bešike /skleroza/.
 6. Divertikuloza mokraćne bešike.

Nemehanički uzroci su:

 1. Kratka postoperativna oduzetost bešike kao posledica anestezije.
 2. Bolesti i povrede nervnog sistema, naročito kičmene moždine.

 

B. Potpuna retencija mokraće /retentio urine completa/

Bolesnik ne može da mokri uopšte, ili uz veliki napor pusti nekoliko kapi mokraće. Nastaje odjednom /akutno/ kod bolesnika koji su pre toga mokrili normalno ili nastaje hronično, postepeno. I ovde su mehaničke smetnje primarne a mogu biti i nemehaničke.

Mehanički uzroci su:

 1. Suženje / stenoza-striktura/ izvidnog kanala-uretre u jakom stepenu najčešće
  posle nestručnog širenja /bužiranja/ kanala, zbog otoka može nastati potpuna.
  Retencija.
 2. Povrede izvodnog kanala i bešike, takođe mogu zbog izliva krvi i stvaranja ugruška /hematoma/ da pritisnu izvodni kanal i uzrokuju potpunu retenciju.
 3. Strana tela i kamenje takođe mogu da začepe izvodni kanal.
 4. Uvećanje prostate /hipertrofija/ nakon infekcije ili prehlade mogu uzrokovati kompletnu retenciju.
 5. Ginekološki tumori i zavaljena materica mogu uzrokovati akutnu retenciju.

Nemehanički uzroci su:

 1. Povrede kičmene moždine.
 2. Neka oboljenja kičme.
 3. Oboljenja centralnog nervnog sistema.
 4. Posle bilo koje teške operacije.
 5. Teška zapaljenja: grip, sepsa, meningit.

Na kraju da se podsetimo:
KOD ANURIJE BEŠIKA PRAZNA, KOD RETENCIJE BEŠIKA PUNA MOKRAĆE

Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved