Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

TIREOLOGIJA KROZ POGLAVLJA I VREME - MONOGRAFIJA


Uvod i sadržaj
  Tireologija kroz poglavlja i vreme
  Predgovor (ili kako čitati ovu knjigu)
  Poglavlja
  Sadržaj
   
I poglavlje
  Poglavlje jedan
  Klinička vrednost odredjivanja
  Značaj određivanja tiroksinemije
  Indeks slobodnog tiroksina
  Vrednosti tiroksinemije u toku terapije
  Magistarski rad
  Naši rezultati lečenja M Basedowi
  Racionalna dijagnostika
  Ispitivanje nekih funkcionih pokazatelja
  Funkcija jetre
  Vučković - Određivanje ukupnog tiroksina u serumu
  Određivanje koncentracije TSH
  Normalne vrednosti testa fiksacije
  Testiranje tiroidne akumulacije
  Nuklearno medicinske metode
  Associated Graves
  Zaključne napomene
   
II poglavlje
  Uvodne napomene
  Vrednost stimulacionog TSH
  Vrednost TRH testa
  Ispitivanje funkcione tireoidne rezerve
  Prilog izučavanju funckionalnog stanja
  Sindrom smanjene tireoidne rezerve
  Ispitivanje funkcionalnog tireoidnog
  Testiranje hipofiyne TSH
  Pojava subkliničke hipotireoze
  Određivanje koncentracije endogenog
  Degradacija sintetskog
  Thyroid function in patienst with
  Zaključne napomene
   
III poglavlje
  Uvodne napomene
  Hirurško lečenje obolenja štitaste žlezde
  Naša iskustva u dijagnostici
  Naša iskustva u operativnom
  Prilog savremenom stavu
  Prikaz medularnog
  Neki aspekti aspiracione
  Značaj izvođenja aspiracione punkcije
  Uporedni citološki i patohistološki
  Procena dijagnozne pouzdanosti
  Thyroid cancer in
  Zaključne napomene
   
IV poglavlje
  Uvodne napomene
  Prilog racionalnoj dijagnozi
  Rezultati imunoloških, funkcionalnih i morfoloških
  Dokazivanje tireoglobulinskih
  Determination of tsh receptor
  Određivanje autoantitela na receptore
  RRA TSH priprema i testiranje
  Procena autoimune stimulacije
  Values of tsh receptor
  Doktorska disertacija
  Procena autoimune stimulacije
  The significance of tsh
  Testiranje autoimune tireoidne
  Radioreceptorski test za TSH
  Optimizacija radioreceptorskog testa
  Prediktivna vrednost
  Reevaluacija dijagnoze
  Uticaj visokih doza
  Diagnostic sensitivity
  Zaključne napomene
   
V poglavlje
  Uvodne napomene ispravna verzija
  The Significant Increase
  Incidenca nekih
  Ispitivanje jodnog
  Pušenje kao
  Follow Up
  Prikaz familijarne sa BW slikama
  Zaključne napomene
   
VI poglavlje
  Pogovor
Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved