Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

Prof. dr Srećko Nikolić
  Prof. dr Srećko Nikolić
Biografski podaci:
  Srećko Nikolić je rodjen 1937 godine u Kušićima, opština Ivanjica, Srbija. Gimnaziju završio u Nišu a Medicinski fakultet u Beogradu 1963. Po završetku studija zaposlio se u Medicinskom centru u Zaječaru gde je radio do 2003. Specijalizaciju iz infektivnih bolesti položio je u Beogradu 1970 godine. Načelnik je Službe za infektivne bolesti od 1969 do 2003. Od 1975 do 1980 bio je zamenik generalnog direktora Medicinskog centra a od 1980 generalni direktor. U periodu 1991-1993 bio je generalni direktor ustanove koja je obuhvatala celu zdravstvenu službu Timočkog Regiona. Godine 1998 ponovo je imenovan  za generalnog direktora Zdravstvenog centra u Zaječaru, na kojoj se dužnosti nalazio do 2001 godine.
   
  Stručna angažovanost izvan matične ustanove: Bio je član Republičke komisije za hepatitis, član Republiškog saveta za zdravlje, u tri mandata član Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu i dva puta u Nišu. U Srpskom lekarskom društvu u više mandata član upravnih odbora Podružnice u Zaječaru, kao i u republičkoj sekciji za infektivne bolesti. Stručni naziv primarius dobio 1980 godine.
   
  Društvena aktivnost: obavljao je najodgovornije društvene funkcije od opštine i regiona do vrlo odgovornih u Republici. Dobio mnogo priznanja i nekoliko ordena.
   
Pedagoško iskustvo:
  U toku studiranja bio je demonstrator za predmet patologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u trajanju od 3 godine. Predavač u srednjoj medicinskoj školi u Zaječaru u trajanju od 12 godina. Član je ispitne komisije za ocenu i odbranu magistrarskih i doktorskih teza na Medicinskom fakultetu u Nišu, kao i član komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Infektivnih bolesti na istom fakultetu. Godine 2000 izabran je za docenta na Fakultetu za menadžment Megatrend univerziteta.
   
Naučno-istraživačka aktivnost:
 

Uz uobičajenu profesionalnu (zdravstvenu) i upravljačko-rukovodeću aktivnost, dr Nikolić se uspešno bavio i bavi istraživačkim radom.

Objavio je monografije:

  • Nikolić Srećko i Dušan Stojanović: INFEKTIVNE BOLESTI SA EPIDEMIOLOGIJOM – priručnik za zdravstvene radnike, Nota, Knjaževac, 1998 (ISBN 86.357.0437.1).
  • Srećko Nikolić: Zdravstvo Zaječara (Razvoj zdravstva Zaječara od 1843 do 2000 godine), «Hart» Knjaževac, 2003.
  • Srećko Nikolić i Dušan Stojanović, Infektivne bolesti sa epidemiologijom, Drugo dopunjeno izdanje, Zaječar, 2002.
 
 

Publikovao je 15 radova u domaćim časopisima sa recenzijom.
Saopštio je 22 rada na domaćim stručnim i naučnim skupovima koji supublikovani u odgovarajućim zbornicima u vidu sažetaka.

   
  Najveći deo istraživanja dr Nikolić je posvetio dijagnostici i klinici najčešće infektivne bolesti kod nas – zarazne žutice. Od njegovih prvih radova na dokazivanju markera virusnog hepatitisa pa do iskustava prezentiranih pre godinu dana, rezultati istraživanja na ovom polju predstavljaju realan doprinos jugoslovenskoj nauci. Iz ove oblasti je i njegova doktorska disertacija “Intrahospitalno širenje hepatitis “B” virusa” odbranjena na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1980 godine.
 
  Drugo polje rada je objavljivanje pojave epidemija drugih zaraznih i parazitarnih bolesti u regionu Timočke Krajine: meningitisa, hemoragične groznice, antraksa, trihineloze i dr. Ovi podaci značajan su doprinos razumevanju pojave širenja navedenih bolesti i značajni su za medicinsku nauku i praksu.
Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved