Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

Prof. dr Nebojša Paunković, redovni profesor
  Prof. dr Nebojša Paunković
Obrazovanje:
1980 - 1984 Specijalizacija iz Nuklearne medicine na Medicinskom na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1977 - Doktorska disertacija iz Endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Tema disertacije „Testiranje funkcionalne tireoidne rezerve hipertireoidnih pacijenata lečenih radioaktivnim jodom“
1975 - Magistarski ispit na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa temom:  „Uticaj egzogenih činilaca na koncentraciju tiroksina u krvi u tireoidnim oboljenjima“
1970 - 1974 Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1960 - 1965 Studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao sa prosečnom ocenom 8,95
   
Radno iskustvo:
2006 - 2009 Prodekan na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Megatrend univerziteta
2005 Redovni profesor na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Megatrend univerziteta, naučna oblast ekonomija, predmeti iz Zdravstvenog menadžmenta
2001 - 2005 Pomoćnik direktora za stručno usavršavanje i naučnoistraživački rad Zdravstvenog centra u Zaječari
2000 Vanredni profesor na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Megatrend univerziteta, naučna oblast ekonomija, predmeti iz Zdravstvenog menadžmenta
1990 Viši naučni  saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu, Institut za nuklearnu medicinu
1980 - 1984 Direktor Bolnice u Zaječaru
1977 - 1980 Načelnik Službe za Internu medicinu Medicinskog centra u Zaječaru
1970 - 2005 Načelnik Službe za nuklearnu medicinu Medicinskog centra u Zaječaru
   
Istraživačka obuka:
1994 Gostujući istraživač, Klinička bolnica Univerziteta u Kjotu, Japan
1975 Saradnja u istraživanju iz oblasti kliničke ednokrinologije, Medicinski fakultet Institut za endokrinologiju, Zagreb
1970 Klinička primena radioaktivnih izotopa, Institut za nuklearnu medicinu,
Medicinski fakultet u Beogradu
1969 Obuka za rukovanje radioaktivnim izotopima, Institut za nuklearne nauke, Vinča, Beograd
   
Istraživački projekti:
2006 Saradnik na projektu „“Green and Safety Forests along the Bulgarian-Serbian border – businesses responsibility” BG 2004/016-785.01.01.01 – 13
2001 Investigation of iodine status in Timok Region (Thyromobil Yugoslavia) - supported by ICCIDD, UNICEF,  MERCK KgA Germany
1998 - present Clinical application TSH-receptor (TRAb) autoantibodies determination - supported by BRAHMS Institute, Berlin
1986 -1990 Razvoj radioreceptorski tehnika, Identifikacini broj: F.3.0 755 Fond za tehnološki razvoj Srbije
   
Član profesionalnih udruženja:
  Član uredjivačkog odbora Hellenic Journal of Nuclear Medicine
  Član European Thyroid Association
  Član European Association of Nuclear Medicine
1998 - 2002 Predsednik Jugoslovenskog udruženja za nuklearnu medicinu
  Član Udruženja endokrinologa Jugoslavije (sada Srbije)
   
Priznanja:
2006 Godišnja nagrada Opštine Zaječar za doprinos medicinskim istraživanjima i nauci
2002 Godišnja nagrada Opštine Zaječar za naujuspešniji istraživački timski rad
2001 Godišnja nagrada Kliničkog centra Srbije za najbolji istraživački projekat: „ Iodine Assessment in Serbia“
1998 Nagrada „prof Milovan Antić“ Udruženja za nuklearnu medicinu Jugoslavije za najbolji publikovani rad u inostranstvu za predhodnu godinu
1990 Članstvo u Akademiji medicinskih nauka SLD
1989 Priznjanje za poseban doprinos razvoju jugoslovenske nuklearne medicine
1983 Godišnja nagrada Srpskog lekarskog društva za doprinos istraživanjima i zdravstvenoj zaštiti
Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved