Poliklinika "Paunković"
tel. +381 19 44 31 33  |  ul. Timočke bune 4, Zaječar  |  e-mail: poliklinika.paunkovic@gmail.com
 

 

Radno vreme:
spec. ambulante
08-18h

laboratorija
08-17h

subotom
09-13h

 

CISTOSKOPIJA

Neopravdani strah pacijenata kada se spomene ili predloži pregled ovim instrumentom motivisali su me da napišem nekoliko prigodnih obaveštenja.

ŠTA JE CISTOSKOP?

To je aparat praktično od nerđajućeg metala. Spoljašni deo, košuljica, cevastog oblika rezne veličine. Dečji od 8-12 Ch (Charrier) i za odrasle od 19-24 Ch. Kroz ovaj deo provlači se jedan tanji, takozvana optika koji na vrhu ima prizme postavljene pod raznim uglovima 0, 30 ,70 i 120 stepeni. Kroz košuljicu prolazi tečnost kojom se puni prostor za posmatranje i vrši ispiranje istog. Izvor svetlosti i kabl kojim se povezuje ovaj aparat su delovi cistoskopa. Na sam aparat moguće je priključiti foto aparat i promene slikati, ili preko ekrana direktno gledati promene pod uveličanjem.

KAKO SE VRŠI CISTOSKOPSKI PREGLED?

Zavisno od namene pregleda upotrebljavaju se razne veličine košuljice i razne optike. Vrsta pregleda ili zahvata, starost pacijenta ili neki posebni uslovi određuju i odgovarajuću anesteziju.

U ovoj poliklinici najčešće koristimo jedan gel CATHEJELL.

Najpre se u mokraćni kanal ubrizga gel CATHEJELL sa lidokainom.To je anestetički, sterilni gel , koji omogućava lak i bezbolan prolaz aparata kroz kanal. Kod muškaraca je mokraćni kanal dužine oko 25 cm, te uvačenje aparata mora biti pažljivije, mora se znati anatomija kanala, da se uvlačenje prilagodi krivinama i anatomskim suženjima na koja se nailazi. Pri ovom pregledu nesme se upotrebiti sila.

Kada se pacijentu neposredno pre pregleda objasni procedura uz malo šale i ohrabrenja, verujte ovaj pregled i ne osete. Sem kad postoje posebni razlozi za to: suženje kanala ili jaka upala kada se ovaj pregled ne sprovodi sem kada je to neophodno.

ZAŠTO SE VRŠI OVAJ PREGLED?

Najčešće u dijagnostičke svrhe, u cilju postavljanja dijagnoze, ili u terapijske svrhe-kada se kroz ovaj aparat sprovdi neka terapijska procedura: uklanjane tumora ili razbijanje kamena i eliminacija istog.
  1. Za otkrivanje uzroka krvarenja. Često krvarenje iz urinarnog trakta može iznenadno nastati i iznenadno prestati, to je neophodno ovaj pregled uraditi u vreme krvarenja.
  2. Za otkrivanje i razjašnjenje pojave gnoja u mokraći (piurije)
  3. Za otkrivanje mesta i procene obima oštećenja sluzokože mokraćnog kanala ili mokraćne bešike (trauma, instrument)
  4. Za uzimanje materijala za histopatološki pregled ( biopsija )
  5. Za osmatranje položaja i izgleda otvora bubrežnih kanala u mokraćnoj bešici i izgled mlaza mokraće kroz ove otvore, pojave otvora raznih proširenja u mokraćnoj bešici (divertikuluma), pojave tumora ili kamena u mokraćnoj bešici.
  6. Za uvođenje raznih sondi i katetera u mokraćne kanale do bubrega u cilju dopune dijagnostike ili otpušivanje - dezopstrukcije istih.
  7. Za proveru rezultata učinjenih operativnih zahvata ili pojavu eventualnih recidiva tumora.
Dobro poznavanje endoskopske dijagnostike sa anamnezom, laboratoriskim nalazima i ostalim dijagnostičkim metodama u mogućnosti smo da stvorimo veoma čvrste dijagnostičke zaključke i naravno pouzdano lečenje.
Copyright © 2008, Poliklinika "Paunković", all rights reserved